Komercijalni ledomari su ledomati s malim dnevnim produktivnim kapacitetima leda, a obično su za komercijalnu upotrebu.

Imamo 2 vrste komercijalnih ledomata.To su aparati za led u pahuljicama i aparati za led u kockama.

 

Za komercijalne strojeve za led u pahuljicama na raspolaganju imamo 0,3T/dan, 0,5T/dan i 1T/dan.

Za komercijalne kocke ledomata, imamo 2 modela dostupna 0,3T/dan i 0,6T/dan.

Ime

Model

Kapacitet proizvodnje leda

Potpuni detalji

Aparat za led od 0,3T/dan

HBF-0,3T

0,3 tone na 24 sata

Aparat za led od 0,5T/dan

HBF-0,5T

0,5 tona na 24 sata

1T/dan aparat za led u pahuljicama

HBF-1T

1 tona u 24 sata

0,3T/dan aparat za led u kockama

HBC-0,3T

0,3 tone na 24 sata

0,6T/dan cijevni ledomat

HBC-0,6T

0,6 tona na 24 sata